575 017 769   kontakt@ogloszenia-krajowe.pl
pl | en
Polityka Prywatności

 

 

 

§ 1. Informacje ogólne

 

1. Administratorem danych jest INTER MEDIA SŁAWOMIR MINGA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 411, NIP 587-15-81-184; REGON 385444098. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§ 2. Administrator Danych

 

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów na platformie www.ogloszenia-krajowe.pl. Oznacza to, że jeśli posiadają Państwo Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Państwa dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. (i inne wymagane w celu zamieszczenia ogłoszenia)

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@ogloszenia-krajowe.pl, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie lub pod numerem telefonu: 516-684-599 (w godzinach od 10.00 do 18.00 ).

5. Inter Media Sławomir Minga zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Inter Media Sławomir Minga nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Na stronie www.ogloszenia-krajowe.pl wdrożono szyfrowanie danych oraz wprowadzono kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Inter Media Sławomir Minga albo przetwarzający, z którymi firma współpracuje na podstawie umów.

 

§ 3. Pliki cookies

 

1. Strona www.ogloszenia-krajowe.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  1. 2. Na stronie www.ogloszenia-krajowe.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies: Vote_cookie, sens_akt cookie, cookie_off, PHPSESID, lang cookie

Votecookie – zawierające informacje o oddanym głosie na dane ogłoszenie, wysyłane w chwili oddania głosu – czas ważności 24 godziny

Send_akt – cookie zawierające informacje o zgodzie w komunikacie RODO – wysyłane po zaakceptowaniu zgody – czas ważności 24 godziny

Cookie_off – cookie zawierające informacje o zgodzie na komunikat cookie – wysyłane po zaakceptowaniu zgody – czas ważności 24 godziny

PHPSESID – cookie zawierające informacje o sesji użytkownika – wygasa po zakończeniu, po 24 godzinach

Lang cookie – zawierają informacje o wybranym języku – wygasa po 48 godzinach

2. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

  2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

  3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

  4. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych [administrator cookies: Inter Media Sławomir Minga].

  5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu www.ogloszenia-krajowe.pl za pomocą serwisów społecznościowych Facebook, Tweeter, Istagram.

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 4. Cele i podstawy przetwarzania

 

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,

2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,

4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,

5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,

6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu Inter Media Sławomir Minga,

 

§ 5. Informacje o formularzach

 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane z formularzy zapisów są wyświetlane na stronie www.ogloszenia-krajowe.pl.

4. Dane osobowych podane w formularzu zapisów są rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO).

5. Osoba, która wypełni formularz zapisów ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu  zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu
udzielnie odpowiedzi na zadane pytanie, korzystanie z newslettera.

 

 

§ 6. Prawo do sprzeciwu

 

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

§ 7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

1. okres przez jaki są świadczone usługi;

2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

3. okres na jaki została udzielona zgoda;

4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot Inter Media Sławomir Minga do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

5. zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

§ 8. Odbiorcy danych

 

Państwa dane mogą zostać przekazane:

1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom serwisu www.ogloszenia-krajowe.pl;

2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot Inter Media Sławomir Minga zlecił np. prowadzenie postępowania;

4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;

5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

§ 9. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§10. Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Inter Media Sławomir Minga.

Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być:

1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie www.ogloszenia-krajowe.pl;

2. brak możliwości śledzenia i zawierania umów wybranych ogłoszeń

3. brak możliwości korzystania z usług Inter Media Sławomir Minga

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA